Taxatierapport: zekerheid ingeval van schade en premie

Een verzekering die bij schade veel minder uitkeert dan u verwacht kan voor uw financiële positie erg vervelende gevolgen hebben. Als u de waarde van uw inventaris laat vastleggen in een taxatierapport, voorkomt u dit probleem. In dit geval namelijk wordt de waarde die is opgenomen in het taxatierapport uitgekeerd. Er ontstaat geen discussie over de hoogte van de uitkering. Daarnaast voorkomt u met een taxatie dat u onder- of oververzekerd bent.

Uitkering van de getaxeerde waarde

Verzekeraars keren bij schade vaak de dagwaarde uit, terwijl u denkt te zijn verzekerd voor nieuwwaarde. De dagwaarde geeft geen zekerheid omdat niet duidelijk is wat er nu precies wordt uitgekeerd. Is er een taxatierapport opgesteld van de inventaris dan wordt ingeval van schade de getaxeerde waarde uitgekeerd. Zo weet u precies de hoogte van de schade-uitkering en wordt veel discussie voorkomen in geval van schade. 

Onafhankelijk taxateur

Bij zo'n taxatierapport stelt een onafhankelijk taxateur de waarde van uw inventaris, in eerste instantie in concept, vast. Vervolgens overlegt hij met u de opgenomen waardes; na uw akkoord wordt het rapport definitief opgesteld. Vervolgens wordt dit rapport gevoegd bij uw inventaris verzekering. Daarmee verklaart uw verzekeraar dat hij bij schade de bedragen zal uitkereren zoals aangegeven in het rapport.   

Taxatie up-to-date hebben en houden

Het is verstandig om al bij het afsluiten van de inventarisverzekering een taxatierapport op te laten maken; naast duidelijkheid over de schadeafhandeling wordt ook het verzekerde bedrag op de juist wijze vast gesteld. Vervolgens dient het taxatierapport tussentijds up-to-date te worden gehouden. Zo betaalt u premie voor wat u hebt verzekerd en bent u nooit onder- of oververzekerd.

Geldigheid en veranderingen

Het taxatierapport kent een geldigheidsduur van drie jaar. Echter, wijzigt uw inventaris sterk, dan is het verstandig om de nieuw aangeschafte inventaris te laten opnemen in een aanvullend taxatierapport. Zo zorgt u ervoor dat u ook onder de nieuwe omstandigheden tegen de juiste waardes verzekerd bent.

 

Meer informatie? Neem contact op, wij helpen u graag verder.