Waarom kiest u voor
Bakker Ganzeveld
assurantiën
Bespreking bij COOP
Bespreking bij COOP
  • advies met kennis van (uw) zaken
  • experts in strategisch risicomanagement
  • kennis van bedrijfsrisico’s, wat uw business ook is
  • expertise in polisvoorwaarden en preventie
  • proactieve advisering over uw verzekeringspakket

We staan ook voor u klaar bij een schadeclaim

Een verzekering is pas relevant wanneer u schade heeft of heeft veroorzaakt. Door alles vooraf goed te verzekeren, de juiste preventiemaatregelen getroffen te hebben en de risico’s gedekt te hebben, voorkomt u een hoop teleurstellingen. Toch is het melden en het afhandelen van een schade vaak ingewikkeld. Om deze reden staan we ook voor het melden en afhandelen van schades voor u klaar.

Hoe gaan we te werk?

Inventariseren van de schade

Na het in kaart brengen van de oorzaak en de omvang van de schade door externen, onderzoeken we of deze schade gedekt wordt door de verzekering. We kijken hierbij naar de polissen, clausules, getroffen preventiemaatregelen en de verzekerde risico’s. Vervolgens verzamelen we de documentatie en stellen we een schadeclaim op.

Indienen schadeclaim

Nadat we een heldere schadeclaim opstellen en de juiste documentatie verzameld hebben, dienen we de claim in bij de verzekering. Door onze jarenlange kennis en ervaring spreken we de taal van de verzekeraar en zijn we namens uw onderneming een volwaardige gesprekpartner.

Onderhandeling

In sommige gevallen wil de verzekering in eerste instantie niet uitkeren. Als dit het geval is, gaan we met hen het gesprek aan en behartigen we uw belangen bij de verzekeraar. We onderhandelen over de mogelijkheden en maken ons hard voor een passende oplossing.

Wilt u meer weten over schadebemiddeling?

Neem dan gerust contact met ons op