Cyberverzekering dekt schade van aanvallen, fouten en technisch falen

Wordt uw bedrijf of organisatie getroffen door cybercrime of informatielekken, dan is er kans op forse schade, zowel aan uw eigen bedrijfsvoering als vanuit aansprakelijkheid. En het risico is zeker niet denkbeeldig, al in 2019 kregen meer dan twee op de drie bedrijven in Nederland te maken met cyberproblemen zoals cybercrime en informatielekken. 

Cybercrime

Veel mensen denken bij cybercrime aan onder meer virussen, hacks, DDos-aanvallen, ransomware en systeeminbraken. Die misdrijven op het wereldwijde web kunnen inderdaad enorme schade aanrichten, hele bedrijven platleggen en gevoelige informatie prijsgeven. Maar er zijn meer risico’s. Ook het lekken van gegevens door menselijke fouten of technisch falen van systemen kunnen veel schade veroorzaken. 

Risico’s en preventie

Onder meer de privacywetgeving regelt dat u daarvoor als organisatie aansprakelijk bent. Met een zakelijke cyberverzekering kunt u de financiële gevolgen van cybercriminaliteit afdekken. Bovendien krijgt u daarmee toegang tot preventiediensten: informatie over risico’s en mogelijke preventiemaatregelen. Zo kunt u cyberrisico's herkennen én voorkomen. Want dat is natuurlijk nog altijd vele malen beter dan in de problemen raken. 

Dekking

De cyberverzekering dekt uw eigen schade, zoals kosten om imagoschade te herstellen of de kosten van gestolen data. Ook dekt de verzekering extra bedrijfskosten en bedrijfsschade of omzetverlies als bijvoorbeeld uw website langere tijd onbereikbaar is of zelf uw hele bedrijf stil komt te liggen door een cyberaanval. Daarnaast dekt deze verzekering uw aansprakelijkheid voor de schade die cybercrime binnen uw bedrijf aanricht bij anderen. 

Vergoedingen

U kunt de cybercrimeverzekering aanspreken voor data- en softwareherstel na een cyberaanval, kosten van forensisch onderzoek juridische kosten en kosten om een data-inbreuk te managen. Verder maakt u aanspraak op vergoeding van communicatiekosten met klanten, ICT-dienstverleners, toezichthouders, de overheid, betaalproviders en andere betrokkenen. 

Wordt er door de criminelen losgeld geëist, dan kunt u de kosten van dat losgeld én van specialisten die voor u onderhandelen over dat losgeld claimen. Dat geldt ook voor een vergoeding van de kosten om binnen 72 uur na het incident zelf in te grijpen,

kosten van crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes, kosten van privacy- of AVG-onderzoeken tegen het verzekerde bedrijf, kosten vanwege privacyschending, het niet nakomen van PCI DSS-regelgeving of het verspreiden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Verder kunt u een claim bij de verzekeraar neerleggen voor kosten en claims die ontstaan als uw bedrijf online onbedoeld auteursrecht schendt of laster pleegt, virussen verspreidt of uw elektronische identiteit frauduleus gebruikt. 

 

Meer informatie

Dit en nog veel meer wordt vergoed door de cyberverzekering. Wilt u exact weten wat de cyberverzekering voor u kan betekenen of een offerte aanvragen? Neem contact op met onze specialisten in cyberverzekering.