Belang van verzekering voor werkmaterieel: bescherming en verplichtingen

Belang van verzekering voor werkmaterieel: bescherming en verplichtingen

Is het verzekeren van werkmaterieel wat alleen op eigen terrein gebruikt wordt verplicht? Wanneer het werkmaterieel een kenteken heeft wel, niet gekentekend werkmaterieel niet, maar de noodzaak om wel een verzekering af te sluiten is er wel degelijk. Wij leggen graag uit waarom.

Verplichting tot verzekeren van werkmaterieel

Waarom is dit zo belangrijk? Ten eerste zorgt een verzekering voor bescherming tegen de financiële risico's van schade. Zelfs op uw eigen terrein kunnen ongelukken gebeuren die een grote impact kunnen hebben op uw bedrijf of organisatie. Een verzekering biedt de nodige gemoedsrust en financiële bescherming in dergelijke situaties. Bijvoorbeeld:

Stelt u zich voor dat uw bedrijf een heftruck gebruikt voor intern transport op het eigen terrein. Op een dag gebeurt er een ongeval waarbij een medewerker ernstig letsel oploopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat de heftruck kantelt tijdens het manoeuvreren op een helling of ongelijk terrein. De medewerker loopt hierdoor letsel op aan zijn rug en is tijdelijk arbeidsongeschikt.

In dit scenario kunnen de gevolgen groot zijn. De medewerker heeft mogelijk medische behandelingen en revalidatie nodig en kan niet aan het werk, wat de productiviteit van uw bedrijf kan beïnvloeden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de medische behandelingen, het loon tijdens arbeidsongeschiktheid en eventuele compensatie voor blijvend letsel. Bovendien kan uw bedrijf een boete van de Inspectie SZW ontvangen als de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd.

Waarom is verzekeren belangrijk?

In dat geval kunt u een specifieke verzekering voor het werkmaterieel afsluiten. Dit is een type verzekering dat specifiek is ontworpen voor dekking van schade veroorzaakt door of met werkmaterieel. 

In het geval van het ongeval met de heftruck op eigen terrein zou de werkmaterieelverzekering de medische kosten van de werknemer, eventueel verlies aan inkomen en de kosten van schade aan het materieel zelf kunnen dekken. Deze verzekering biedt vaak ook dekking voor schade aan eigendommen van derden en aansprakelijkheid tegenover derden voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het werkmaterieel.

Bescherming tegen financiële risico's

Daarnaast moet u weten dat als uw object gekentekend is, zoals bijvoorbeeld een tractor, er altijd een verzekering moet zijn afgesloten. Dit is geen keuze, maar een verplichting van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zonder deze verzekering kan een boete volgen, en dat willen we natuurlijk vermijden.

Belang van verzekering voor gekentekend werkmaterieel

Kortom, een verzekering voor uw landmaterieel is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een essentiële stap in het beschermen van uw bedrijf of organisatie.

Bakker Ganzeveld adviseert u graag over de mogelijkheden van een geschikte verzekering voor uw unieke situatie. Neem gerust contact met ons op.

Belang van verzekering voor werkmaterieel: bescherming en verplichtingen