Bedrijfsschadeverzekering: de arbeidsongeschiktheids<wbr>verzekering van uw bedrijf

Bedrijfsschadeverzekering: de arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw bedrijf

De bedrijfsschadeverzekering is de arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw bedrijf. Wanneer u door een schadegebeurtenis te maken krijgt met (gedeeltelijke) stilstand, kan dit grote financiële nadelige gevolgen hebben. Daar biedt de bedrijfsschadeverzekering een oplossing voor.

Wat dekt een bedrijfsschadeverzekering?

Uw bedrijf kan te maken krijgen met stilstand door een schadegebeurtenis zoals brand, storm of hevige waterschade. De financiële gevolgen wanneer uw bedrijf wordt getroffen door een schade kunnen flink uiteenlopen. Sommige kosten lopen door, terwijl u geen (volledige) omzet kunt genereren. Bovendien loopt u winst mis. Dit bedrijfsrisico is te verzekeren middels een bedrijfsschadeverzekering.

De uitkeringstermijn

Op de bedrijfsschadeverzekering zijn verschillende uitkeringstermijnen mogelijk. We zien regelmatig dat een uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 26 of 52 weken te kort is. U krijgt dan niet genoeg geld voordat de bedrijfsactiviteiten weer op het normale niveau zijn. Dat kan zorgen voor grote financiële problemen. Daarom adviseren wij om altijd een uitkeringstermijn van 104 weken aan te houden. 

Een aantal jaren geleden paste de termijn van 52 weken vaak nog goed bij het risico. Door een aantal recente ontwikkelingen is een langere termijn vaak nodig:

  • Gemeentelijke vergunningen duren langer door zwaardere bouweisen, zoals: brandveiligheid, stikstofbeleid en duurzaamheid;
  • Een wijziging in het bestemmingsplan kan ervoor zorgen dat herbouw op de huidige locatie niet meer mogelijk is;
  • Vertragingen bij bouwbedrijven door gebrek aan personeel en materialen is niet ongebruikelijk;
  • Het terugwinnen van klanten kan langer duren dan vooraf is ingeschat.

We begrijpen dat een langere uitkeringstermijn kan leiden tot hogere kosten, echter willen we u erop wijzen dat het uiteindelijk kan zorgen voor meer zekerheid en continuïteit van uw bedrijf. 

Een variant op de bedrijfsschadeverzekering: de extra kostenverzekering

Heeft u een bedrijf waarmee u snel en zonder omzetverlies weer aan de slag kunt na een schadegebeurtenis, bijvoorbeeld op een andere locatie? Maar moet u wel extra kosten maken, zoals de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte (of tijdelijke machines of computerapparatuur), kosten voor het aanpassen van een tijdelijke werkplek en de verhuizing naar een andere werkplek? En moet u daarvoor overwerken en extra loon uitbetalen? Dan biedt niet de bedrijfsschadeverzekering, maar een extra kostenverzekering een oplossing.

Wilt u meer weten over de bedrijfsschadeverzekering en de extra kostenverzekering? Neemt u dan contact met ons op via 0597-436833 of info@bakkerganzeveld.nl. We helpen u graag met zakelijk verzekeringsadvies op maat.

Advies aanvragen

Bedrijfsschadeverzekering: de arbeidsongeschiktheids<wbr>verzekering van uw bedrijf